Ограничаване на отговорността

Авторът/собсвеникът на сайта zdraveznanie.com не е медицинско лице и не притежава медицинско образование.

Въпреки старанието от страна на автора на сайта, публикуваните на сайта материали и информация не претендират за пълнота и изчерпателност и нямат за цел, нито могат да заменят консултация с абилитирано медицинско лице.

Авторът/собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да е негативни последствия/ вреди, настъпили в следствие на лична интерпретация и/или прилагане на информацията от публикуваните материали в сайта.

С използването на този сайт, всеки потребител поема лична отговорност да се консултира с абилитирано медицинско лице, преди да предприеме каквито и да е действия спрямо неговото физическо и психическо здраве, както и това на неговите близки.